Logo Bordro Plus işten çıkarma işlemleri

Viewed 5316 Times

Logo Bordro Plus işten çıkış işlemleri önemli olduğu kadar sık sık kullanılır. Bir yandan işe giriş kayıtları yapılırken diğer yandan da işten ayrılan personeller için Bordro Plus işten çıkış kayıtları düzenlenir. Logo Bordro Plus personel işten çıkış işlemleri yapılırken, ilgili personelin son puantaj kartının da oluşup oluşmadığına dikkat edilmelidir.

Logo Bordro Plus işten çıkış işlemleri

Logo Bordro Plus Personel İşten Çıkış İşlemleri

Logo Bordro Plus personel işten çıkarma işlemi için ilk adım; erişim ağacında sicil yönetimi + kayıtlar + işten çıkış kayıtları basamakları tek tek izlenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gelen pencere içerisinde personele dair bilgiler doldurulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kırmızı Renkli Bölge : Logo Bordro Plus işten çıkış işlemleri ni yapacağınız personele ait sicil numarası, personel adı ve personel soyadı burada girilmelidir.

    • Turuncu Renkli Bölge : Bu kısımda işe giriş tarihi, kırmızı bölgede personel seçildiği zaman otomatik olarak gelir ve burası değiştirilemez. Çıkış tarihi ve işlem tarihi alanları otomatik olarak günün tarihi gelir, buraya personelin çıktığı tarih girilmelidir.
    • Yeşil Renkli Bölge : Logo Bordro Plus işten çıkış işlemleri ni yapacağınız personelin işten çıkış nedeni listeden seçilir. İstenildiği takdirde el ile açıklama kısmına not da düşülebilir.
    • Mavi Renkli Bölge : Bu bölümde, ilgili personele kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı ödenecekse; öncelikle yanlarındaki kutucuklar işaretlenir. Katsayı ve tutarlar girilir, eğer personelin içeride yıllık izni varsa izinler kutucuğu işaretlenir ve personelin sahip olduğu izin gün sayısı yazılır. Pencere içerisinde sağ tıklayıp hesapla seçeneğine tıklandığında kıdem tazminatı ve ihbar tazminatını program kendisi hesaplamaktadır.
    • Mor Renkli Bölge : Bu kısımda ise ilgili personele ait kıdem ve ihbar süreleri izlenebilir. Fare sağ tuşuna basarak açılan seçenek listesinde Kıdem ve İhbar tutarları otomatik hesaplar.

Logo Bordro Plus işten çıkış ekranını doldurduktan sonra kaydet butonuna basılır ve gelen puantaj kartı eklenecek uyarısına tamam denilirse program puantaj kartı ekler.

Döne içinde İşten Çıkan Personele Toplu Puantaj oluşturmak

Dönem içerisinde işten çıkış işlemi yapılıp da puantajları oluşturulmamış personele toplu puantaj oluşturmak için Bordro/İşlemler/Puantaj Kartı Üret seçin ve açılan pencerede kırmızı ile işaretlenen Filtre seçeneğini çalıştırın.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aşağıda kırmızı çerçeve içerisinde gösterilen işten çıkış tarihi filtresini doldurunuz. Burada verdiğiniz tarih aralığında çıkış işlemi yapılan personele puantaj kartı oluşturulacak. Tarih aralığında Geçen ayın ilk günü ve Geçen ayın son günü seçebilirsiniz ve bu filtreyi öndeğer olarak kayıt edebilirsiniz. Bu size kolaylık sağlayacaktır.

Was this answer helpful ? Yes (2) / No (0)