Logo Bordro Ücret Pusulasının Kayıt Elektronik Posta ile gönderilmesi

Viewed 6539 Times

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) nedir ?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) , Yasal olarak geçerli ve teknik olarak güvenli elektronik posta olarak kabul edilmektedir. Standart elektronik posta (SEP) ile iletişim/belge paylaşımı yasal geçerli olarak ve teknik olarak güvenli kabul edilmeyen, iletimin kesin olarak sağlanamadığı ve inkar edilebilen bir iletişim şeklidir. KEP, e-imza ve zaman damgası kullanılarak, bir elektronik postanın iletildiğini garanti altına almayı, gönderen ve alan tarafların kim olduklarının bilinmesini, gönderilen iletinin ne olduğunun, içeriğinin başkalarınca değiştirilmediğinin ve gönderim zamanının kesin olarak tespit edilmesini sağlamaktadır. KEP, elektronik posta yoluyla yasal geçerli ve teknik olarak güvenli bir şekilde e-belge paylaşımını sağlayabilen ve bu işlemlerle ilgili kesin delil sağlayabilen tek araçtır.

Logo Bordro Plus ile ücret pusulalarının KEP üzerinden teslim edilmesi

İş yasaları işverene maaş detayını gösteren bir belgeyi (ücret pusulası) her ay çalışanlarına teslim etmek ve teslim ettiğini ispat etmek sorumluluğunu yüklüyor. Belgelerin çalışanlara imzalatılması , 10 yıl boyunca ispat amacı ile saklanması gibi bir çok zorluklar nedeni ile işverenler bu sorumluluğu tam olarak yerine getiremiyor. Bu nedenle ciddi idari para cezaları ve tazminat yükleri ile karşı karşıya kalınıyor.

Döneme ait tüm personel puantaj kartlarını üretmek için Bordro / Puantaj kartı üret seçimini kullanmalısınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplu puantaj kartı üret penceresinde Kurum ve Öndeğer şablonu seçin ve Başlat seçimini yaparak puantaj kartlarını oluşturun.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda ki işlemleri tamamladıktan sonra gerekliyse dönem içerisinde işe giren ve işten çıkan personel içinde filtre seçeneğini kullanarak toplu puantaj üretebilirsiniz. Toplu üretilen puantajlar da yapmanız gereken düzeltmeler var ise tamamlayın. (Ücreysiz izin , fazla mesai , prim gibi toplu puantaj üretiminde eklenemeyen ek bilgiler ….)

Döneme ait puantaj kart üretimini tamamladıysanız Kilimsoft mailbordro  programına Kullanıcı adı ve Şifreniz ile giriş yapın.

İleti Gönder seçin. Logo Bordro Plus içerisinde kayıtlı ve aktif olan personel sicil kartları listesi görüntülenir. Ücret pusulası göndereceğiniz personeli fare ile işaretleyin veya hepsine gönderecekseniz CTRL + A tuşuna basın. Daha sonra fare sağ tuşu ile açılan seçenek listesinden Seç seçin. Satır başlarında ki seçim kutularının işaretlendiğine emin olun.

İşaretleme işleminden sonra menüden Kep iletisi Gönder ve Ücret Pusulası seçin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ücret pusulalarının hazırlanacağı Yıl ve Ay bilgisini işaretledikten sonra Gönder tuşunu seçin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E-İmzanın bilgisayarınızda çalışır durumda olduğuna emin olun ve kırmızı çerçeve içerisinde ki alana e-İmza şifrenizi girip Bağlan seçin. Eğer doğru şifre girdiyseniz sertifika alanı dolacaktır. Daha sonra İmzala tuşunu seçiniz.

Seçmiş olduğunuz personelin ücret pusulaları otomatik olarak hazırlanacak ve personel KEP hesaplarına yasal geçerli olarak iletilecektir. Logo Bordro Plus KEP özelliğini kullanıyorsanız personele ayrıca kağıt ile ücret pusulası bildirimi yapmanız gerekmez.

 

Was this answer helpful ? Yes (0) / No (0)